• Trollveggen

Hvor fartøy flyte kan...

Nearshore Survey AS er en rendyrket aktør innen dybdemåling og detaljert bunnkartlegging med multistråleekkolodd i sjø, innsjø og vassdrag. I tillegg til fartøy og ulike systemer for moderne sjømåling ned til 1000m, har vi perfeksjonert materiell og metoder for å operere kontrollert på utfordrende steder som tett oppunder land, i svært grunne områder, i elv/vassdrag eller i vannmagasiner på høyfjellet hvor personell og utstyr må transporteres med spesialkjøretøy eller helikopter.

Fagområder

Innsjø

Detaljert kartlegging av batymetri for volumberegning, trasévurdering eller økt kunnskap om geologisk aktivitet og risiko i forbindelse med planarbeid og utbygging.

Vannmagasin

Scanning av demning/damvegg og tilstøtende område for prosjektering eller tilstandskontroll. Mulighet for sammenstilling med laserdata for "sømløs" 3D-overflate. 

Vann i bevegelse

Oppmåling i elv og vassdrag for dokumentasjon av dybde og  sedimenttransport, arbeid med flomsikringstiltak eller prosjektering av nærliggende installasjoner.

Trasékartlegging

Komplett kartlegging av sjøkabeltraséer med multistråleekkolodd, sidescan sonar og ROV. Rapportering, kartarbeid, ruteplanlegging og beregning av lengde langs bunn.

Infrastruktur i sjø

Innmåling av undervanns infrastruktur ved høyoppløselig multistrålekartlegging eller ROV med presis undervannsnavigasjon. Leveranse på de mest benyttede CAD/GIS-formater. 

Havne- og farledstiltak

Dybdekartlegging/dokumentasjon i forbindelse med utdyping/mudring, utført ihht. Kartverkets Teknisk kravspesifikasjon for sjømåling.

Side Scan Sonar

EdgeTech 4200-FS sidesøkende sonar for klarering av kabelruter og søk etter mindre gjenstander.

Magnetometer/gradiometer

Marine Magnetics SeaSPY magnetometer for søk etter jernholdige objekter (kulturminner/ vrakgods/kabler/UXO). 

Spesialutstyr

Sub-bottom profiler

Innomar SES-2000 parametrisk ekkolodd for kartlegging av laginndeling og måling av sedimenttykkelse.

Askeladden2505

Mini surveyfartøy med skrogmontert Kongsberg EM2040C multistråleekkolodd for hurtig og enkel mobilisering på henger, på lastebil eller med helikopter. (Vekt m/utrustning = 500kg)

Concat

Sammenleggbar 10m katamaran med Kongsberg EM3002D/EM2040CD multistråleekkolodd for transport som dekkslast, på lastebil eller world wide i 40' container.

Survey vannscooter

Seadoo Spark vannscooter med skrogmontert NorbitWBMS multistråleekkolodd for kartlegging i svært grunne områder og i elv/vassdrag. 

Andre tjenester

Referansepunkt

Innmåling av referansepunkt for kalibrering av graveutstyr og kontrollmåling av fartøy.

Kontroll mot kjent flate

Verifisering av nøyaktighet på systemer for dybdekartlegging og undervannsnavigasjon.

Presis posisjonering

Posisjonering på overflaten (RTK-GNSS) eller under vann (USBL), i sanntid eller midlet over tid.

Vannstand/vind/strøm

Installasjon av sensorer og system for logging og sanntidspresentasjon, se:  www.waterlevel.no

Kontakt

Halvor Mohn

daglig leder/surveyor
halvor.mohn@nearshore.no
+47 909 44 171

Bjørn Tore Dalva

surveyor/surveytekniker
bjorn.dalva@nearshore.no
+47 909 57 574

Nedre Åstveit 12-14

5106 Øvre Ervik

Bergen, Norway